KRZEPKI z Modrzewinowej Leśniczówki


   

   

   

   

   

   

           ojciec:  BERCIK ___ reproduktor                  matka:  SPINKA ___ CHAMPION POLSKI

               stawy biodrowe bez dysplazji HD-A                                 stawy biodrowe, lekka dysplazja HD-C