- z racji wieku utraciła uprawnienia hodowlane.

  

  

 ojciec _ SINGER  HD-A                                           matka _ CORNO  HD-A

  

galeria BIAŁKI

  

  

  

  ]